Leiemodell

Vi har utleie av komponenter til bedrifter som kun trenger møbler i en kort periode eller ikke ønsker å eie. Og reduserer dermed unødig masseproduksjon.